Medlemskab og Kontingent


 1. Enhver med historisk interesse kan blive medlem ved at udfylde "indmeldelsesblanketten" nedenfor
 2. Et medlemskab omfatter samboende par og eventuelle hjemmeboende børn under 18 år.
 3. Det årlige kontingent  udgør Kr. 200,00 (vedtaget på generalforsamlingen 2022) som betales via betalingsservice én gang årligt.
 4. Opkrævningen sker normalt i februar måned.
 5. Har du indmeldt dig efter 1. februar og inden juni måned vil du modtage  kontingentopkrævning kort efter indmeldelsen.
 6. Som medlem:
 • inviteres du og en ledsager gratis eller med rabat til foreningens arrangementer
 • modtager du årbogen ”Historier fra Bybakken”
 • er du med til at bevare interessen for og videregive byens historie
 • er du med i et fællesskab der støtter bevaringen af fredede og bevaringsværdige huse og historiske miljøer
 • har du gratis adgang til Museum Sønderjyllands afdeling Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet)
 • kan du modtage museets nyhedsbreve via mail


Venlig hilsen
Bestyrelsen


Indmeldelse:

Tryk på Tilmeld-boksen herunder og udfyld med navn, adresse, post.nr., mobil nr. og mailadresse. Du skal ikke skrive noget i Medlemsnummer, men af hensyn til sikkker modtagelse af mail med indbydelser til vores arrangementer, skal du sætte x i rubrikken "Jeg ønkser at modtage nyheder (E-mail, SMS)" 

Du kan også rette henvendelse til  vores medlemskontakt Werner Sternberg, telefon: 41 98 72 76, mail: wernersternberg@gmail.com

Hvis du vil meldes ud af foreningen, bedes du ligeledes give besked til vores medlemskontakt.


  Også i vores forening er det frivillige, der er med til at drive og synliggøre vore aktiviteter.

  Vi vil gerne kunne gøre brug af flere hænder til de mange opgaver, der er tilknyttet Aabenraa Byhistoriske Forening.

  Opgaver du kan hjælpe til med er:

  1.at få flere medlemmer

  2.at hjælpe med ved vedligeholdelse m.m. af Slotsvandmøllen

  3.at komme med materiale af bredere historisk interesse til ”Historier fra Bybakken”

  4.at give en hånd med i cafeen på Slotsvandmøllen.