Bevaringsfonden arkitekthjælp


Gratis arkitekthjælp

Arkitekthjælpen skal sikre, at udvendige istandsættelser af bygninger sker på en arkitektonisk og håndværksmæssig korrekt måde med respekt for bygningens oprindelige stil. Hovedformålet er at sikre byens historiske miljøer af hensyn til byens borgere, vore efterkommere og som en attraktion i turistarbejdet.

Ordningen skal lavpraktisk være med til at det bliver mere overskueligt for en ejer at komme i gang med et renoveringsarbejde.


Hvordan

Bevaringsfonden yder gratis arkitekthjælp til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger i gammel Aabenraa kommune. Ejere kan i forbindelse med overvejet istandsættelsesarbejde rekvirere et arkitektfirma med særlig kompetence til at rådgive om fredede og bevaringsværdige bygninger.

Anbefalede arkitektfirmaer kan ses nedenunder.


Arkitekthjælpen omfatter kun rådgivning om udvendig istandsættelse af bygningen.

Op til 4 timer er gratis. Rådgivning udover 4 timer er efter normal regning.


Rådgivningen består af:

  •  En besigtigelse af bygningen sammen med ejer

  •  En kort beskrivelse af, hvordan arbejdet skal udføres for at kunne ansøge om støtte i Bevaringsfonden

  •  Hvilke tilladelser der evt. skal indhentes

  •  En uforpligtende overslagspris på arbejdets udførelse.

Ejeren vil så have et grundlag for at overskue finansieringsbehov, herunder evt. tage et møde med sit pengeinstitut.


Betingelser

For at kunne modtage arkitekthjælp skal ejeren være medlem af Byhistorisk Forening. Arkitektrådgivning kræves ved lån fra fonden. Fondens bestyrelse kan ud fra arkitektfirmaets beskrivelse stille krav om, hvordan arbejdet skal udføres for at fonden kan yde lån.


Arkitektfirmaer

Anbefalede lokale arkitektfirmaer med særlig kompetence vedrørende istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger i Aabenraa:


  •  Oesten, Ingeniører og Arkitekter Aps, Skibbroen 22, 6200 Aabenraa. Tlf. nr. :7462 4711. E-mail: oia@oia.dk

  •  Weile Arkitekter Aps, Lavgade 50, 6200 Aabenraa. Tlf. nr. 7462 1232. E-mail: arkitekter@weile-maa.dk

  •  Arkitekttegnestuen Aabenraa ApS, arkitekt Anders Pedersen, Kilen 6, 1. sal., 6200  Aabenraa. tlf. nr.: 2967 8219.  app@arkitekttegnestuen.net


Arkitekthjælp - eksempler

I foredraget "Bevar mig og min ejendom vel" afholdt februar 2016, gennemgik arkitekt Ole Weile forslag til renoveringer i 2 bevaringsværdige ejendomme.

Uddrag af plancherne kan ses her.

For ejendommen "Nørre Blegen", Løgumklostervej 24, er vist forslag til den udvendige renovering samt ideer for ændringer i den indvendige indretning (stueplan og 1. sal). I konkret tilfælde er 4 timers arkitekthjælp for den udvendige renovering, incl. overslag, omfattet af den gratis arkitekthjælp. Forslag til indvendig ombygning betaler sælger eller køber til arkitekten.

Ejendommen Nygade 61, har i forbindelse med låneansøgning til Bevaringsfonden fået 4 timers arkitekthjælp.

I plancherne er henvist til råd og vejledning m.m. fra følgende:

Rådvad Rådgivningscenter:  Under anvisninger kan der søges på murværk, overfladebehandling, vinduer samt døre.

Optoglas: Forsatsvinduer

Bøjsø: Koblede vinduer

Produkter m.m. der er nævnt er alene at betragte som ideer / forslag og ikke som krav for tilskudsbevilling fra Bevaringsfonden.