Fredede og bevaringsværdige ejendomme i bymidten


I efteråret 2014 blev ejendomme med høj bevaringsværdi i Aabenraa bymidte fotograferet. Det skete i et samarbejde mellem Aabenraa Byhistoriske forening og Aabenraa Fotoklub.

Formålet med fotograferingen var at få opdateret Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger. Databasen er offentlig tilgængelig og et værktøj, der giver borgere, politikere og embedsmænd overblik over bevaringsværdierne som helhed.


ISL Lokalhistorie og Aabenraa Kommune supplerer Kulturstyrelsens database med historiske fotos af de ejendomme, der bliver fotograferet

De bevaringsværdige og fredede bygninger kan findes på www.kulturarv.dk/fbb.


I oktober 2015 blev de nedenstående billeder udstillet i Sønderjyllandshallens Foyer. Tekstforklaring: de sidste 6 cifre er år og måned for fotografiet. Cifrene foran er husets nummer på gaden.


Institut for Sønderjysk Lokalhistorie (ISL) lavede for nogle år siden en oversigt over fredede ejendomme i Aabenraa. Oversigten lå på ISL's hjemmeside med link til fotos af ejendommene på www.kulturarv.dk. Men ISL - dets hjemmeside - er nu nedlagt og arkivet er overført til Museum Sønderjyllands Mediearkiv, som ligger på Bevaringscenter Sønderjylland. Klik her: Samlinger - Museum Sønderjylland (msj.dk)

Men oversigten - uden links - eksisterer stadig. Klik her....>>>>