Bestyrelse

Formand: Randi Hadberg Nielsen, telefon 41 65 95 15, mail: randi[at]typografisk.dk

Næstformand: Charlotte Brunsgaard, mail: charlotte[at]heltbrunsgaard.dk

Kasserer og medlemskontakt: Werner Sternberg, telefon: 41 98 72 76, mail: wernersternberg[at]gmail.com

Sekretær: Karina Wollsen, telefon: 73 33 31 70,  mail: kwd[at]danskandelsinkasso.dk

Bestyrelsesmedlem og bevaringssagkyndig: Erik Dahlgren Hansen, telefon: 30 22 96 35, mail: ego[at]post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem og øludvalgsformand: Steen P. Valentin, telefon: 22 57 76 58, mail: steen[at]steenvalentin.dk

Bestyrelsesmedlem og formand for Bevaringsfonden: Svend Petersen, telefon 20 30 39 59, mail: svpe[at]privat.dk

Suppleant: Bente Staugaard, telefon 22 48 25 02, mail: bente.staugaard[at]gmail.com 


Bestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til  §3 i vedtægterne:   
 

Museumsinspektør,  Aabenraa Museum, Kulturhistorie: Frederik Lynge Vognsen, telefon 51 96 49 70, mail: flvo[at]msj.dk

Det Tyske Mindretals Museumsvæsen: Kurt Seifert, telefon: 40 17 28 67, mail: Kurtseifert[at]webspeed.dk. 


Bemærk:  For at modvirke spam er mailadresserne ikke klikbare. Du skal selv erstatte [at] med @ at er det engelske udtryk for "hos".


Webmaster: Finn Hove, telefon 30 86 30 46, mail: finn.hove[at]hotmail.com