Bestyrelsen:

Valgt på generalforsamlingen:

Formand: Randi Hadberg Nielsen, telefon 41 65 95 15, mail: randi@typografisk.dk

Næstformand: Charlotte Brunsgaard, mail: charlotte@heltbrunsgaard.dk

Kasserer: Werner Sternberg, telefon: 41 98 72 76, mail: wernersternberg@gmail.com

Sekretær, webmaster: Finn Hove, telefon 30 86 30 46, mail: finn.hove@live.dk.

Medlem, bevaringssagkyndig: Erik Dahlgren Hansen, telefon: 30 22 96 35, mail: ego@post.tele.dk

Medlem: Steen P. Valentin, telefon: 22 57 76 58, mail: steen@steenvalentin.dk

Medlem, formand for bevaringsfonden: Svend Petersen, telefon 20 30 39 59, mail: svpe@privat.dk

Suppleant: Bente Staugaard, telefon 22 48 25 02, mail: bente.staugaard@gmail.com 

Medlemmer udpeget i henhold til  §3 i vedtægterne:    

Museumsinspektør,  Aabenraa Museum, Kulturhistorie: Frederik Lynge Vognsen, telefon 51 96 49 70, mail: flvo@msj.dk

Det Tyske Mindretals Museumsvæsen: Kurt Seifert, telefon: 40 17 28 67, mail: Kurtseifert@webspeed.dk.