Aabenraa Byhistoriske Forenings Bevaringsfond


Bevaringsfonden kan yde økonomiskstøtte til istandsættelse af bevaringsværdige og fredede bygninger, der helt eller delvis anvendes til beboelse, samt til forsamlingshuse og andre bygninger med lignende anvendelse.


Fritidshuse og erhvervsbygninger (herunder staldbygninger) kan  ikke få støtte. Støtten ydes til bygninger i "gammel Aabenraa Kommune".


De bevaringsværdige bygninger er udpeget på følgende måde:

  • I en lokalplan, byplanvedtægt, § 22- tinglysning eller bevaringsdeklaration.
  • I Kommuneatlas Aabenraa med bevaringsværdi 1-4 i SAVE.
  • I kommuneplanen.


Hvis der er tvivl om en bygning er bevaringsværdig eller fredet, og hvilken bevaringsværdi den har, så er de velkommen til at kontakte Teknik & Miljø, som via et edb-baseret kortlægnings- og registreringssystem SAVE, kan oplyse om disse forhold. Det er også muligt at se bygningens bevaringsværdi og fredningsforhold på www.kulturarv.dk/fbb/index.htm.


Særligt vedr. renovering og bevaring af bygninger på løjt Land.

 Ansøgninger behandles som under ansøgninger nedenfor. Efter at der er foretaget arkitekthjælp ekspederes ansøgning til ”Fonden til bevarelse af gamle bygninger på Løjt Land”, der træffer beslutning om og hvor meget der kan støttes med. Bevilget støtte herfra skal ikke tilbagebetales og ej heller sikres med pant.


Gratis arkitekthjælp

se særskilt side


I et forsøg på at udvide kontakten til foreningen og især Bevaringsfonden, har vi fået 3 medlememr til at være Byambassadører. Disse ambassadører kan kontaktes, når såvel nuværende som kommende ejere af fredede og bevaringsværdige ejendomme, har behov for at få svar på spørgsmål m.m. omkring vedligeholdelse og modernisering af ejendommen. 

De 3 Byambassadører er:

Leif Meyhoff, tlf. 2911 8033, dækker Rådhusgade, Gildegade, Skibbrogade og Fiskergade.

Elise Marloth, tlf. 2342 2677, dækker Søndergade, Slotsgade og Nybro.

Thorkild Fink, tlf. 4037 2562, dækker Nygade, Persillegade, Store- og Lille Pottergade, Vægterpladsen og Kirkepladsen.

Download

Vejledning. Finder du her.

Retningslinjer for støtte. Klik her>>>

Ansøgningsskema. Download formularen til din computer, udfyld, udskriv, underskriv og send med post eller

med mail som scannet pdf-fil. Klik her >>>

Bevaringsfondens forretningsorden. Klik her>>>


Bestyrelse

Formand: Svend Nielsen, telefon:  3089 6336,  mail: mariesvend@gmail.com


Bevaringskyndige:

Erik Dahlgren Hansen, telefon: 7462 9633, mail: ego@post.tele.dk

Vagn Kristensen, telefon: 4014 0711, mail: vagnkristensen@hotmail.dk


I Aabenraa er der rigtig mange gamle bygninger, som har opnået enten fredningsstatus eller bevaringsstatus. Institut for Sønderjysk Lokalhistorie, under Museum Sønderjylland, har på deres hjemmeside en fortegnelse over disser bygninger. Du kan se denne ved at klikke her


Bygningforbedringsudvalget

i Aabenraa kommune kan bevilge tilskud til renoveringer i fredede og bevaringsværdige huse. Informationer og vejledning samt ansøgningsskema kan du finde her>>>


Statsskoles Samfund udgav i 1966 et hæfte om den nye fredningslov. Hæftet er i 1966 udsendt til alle

medlemmer i Aabenraa Byhistoriske Forening. Læs hæftet her


Stilblade for købstadens bevaringsværdige bygninger


I forbindelse med at Aabenraa Kommune er Kulturarvskommune, har Jørgen Overbys Tegnestue udarbejdet stilblade for købstadens bevaringsværdige bygninger.


Stilbladene fortæller om de forskellige arkitektoniske stilarter, som har påvirket byggeriet i Aabenraa op gennem tiden. De skal hjælpe med at give en forståelse for bygningernes udseende og samtidig pege på de særlige kendetegn, som er vigtige at bevare.


Stilbladene kan findes på:

https://www.aabenraa.dk/borger/flytning-bolig-og-byggeri/arkitektur-og-bevaring/stilblade/


Stilbladene kan også fås i en trykt udgave ved henvendelse til Kultur, Plan & Fritid.


Anden information om fredede og bevaringsværdige bygninger kan  du finde under fanebladet "links"


I By & Land, der udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er der i marts nummeret 2016 en artikel skrevet af advokat Henriette Sojo, der beskriver "Den juridiske forskel på fredet og bevaringsværdig".  Artikel kan læses her.