Links til spændende sider

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside

Siden indeholder registeret over fredede- og bevaringsværdige bygninger. Desuden generel information om bygningsfredning og det at eje en fredet bygning:

www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/


Bygningskultur Danmarks hjemmeside

rummer en omfattende vidensportal om arkitekturhistorie, vedligeholdelsesmetoder og råd om valg af materialer til restaurering. Bygningskultur Danmark har iværksat et udredningsarbejde vedrørende bygningsfredningen i Danmark og Europa. Resultaterne offentliggøres på hjemmesiden:www.historiskehuse.dk


Center for bygningsbevaring

er et videnscenter for håndværk og bygningsbevaring. Centret tilbyder professionelle kurser, samt uvildig rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger til rådgivere, håndværkere og private husejere. Centrets aktiviteter, priser og rapporteksempler er beskrevet/vist på hjemmesiden: www.bygningsbevaring.dk


Bygningsfredningsforeningen Byfo,

der er en forening for ejere af fredede bygninger, fortæller på sin hjemmeside om foreningens historie og virke samt om aktuelle aktiviteter vedrørende fredede bygninger landet over. Desuden kan man læse det seneste nummer af foreningens blad, Byfo-nyt: www.byfo.dk


Landsforeningen for bygnings– og landskabskultur

har netop fået ny hjemmeside. På siden er der aktuelle informationer om foreningen. Desuden informationer om medlemsarrangementer og om frednings– og bevaringsarbejdet: www.byogland.dk


Andre gode links