Foreningens grundlag

Aabenraa er en gammel by, der har forstået at værne om sin historie og sin identitet.  Med sin beliggenhed i læ af skove og bakker, og med adgang til den dybe brede fjord, hvor sejlskibene i sin tid let kunne komme frem, blev byen en handels- og søfartsby.

Aabenraa Byhistoriske Forening deltager i formidlingen af byens historie i samarbejde med afdelinger af Museum Sønderjylland, Historisk Samfund Sønderjylland og Aabenraa Museum Kulturhistorie (se link-siden).

Byen og den nærmeste omegn har mange gamle bevaringsværdige huse. Der er stor bevågenhed blandt byens borgere for bevaring og dermed historisk og arkitektonisk korrekt restaurering af de gamle ejendomme og miljøer. Her har Byhistorisk Forenings Bevaringsfond gennem mere end 50 år deltaget med såvel rådgivning som økonomisk bistand.


Vedtægter for foreningen. Klik her >>> 

   

Foreningen er oprettet i 1959, og ved foreningens 35 års beståen i 1994 blev der udgivet et lille "35 års fødselsdagsskrift", som tegner et billede af, hvordan foreningen blev til.

Dette interessante skrift kan læses her.


I samarbejde med Aabenraa Statsskoles Samfund har foreningen i 1965 optrykt Aabenraa Bys Skrå fra 1335

og i 1992 i et særtryk udgivet H.V. Gregersen´s Aabenraas ældre historie.

 

Samarbejdende foreninger


JACOB MICHELSENS GÅRD.  Årsprogram finder du her


MUSEUM SØNDERJYLLAND: Aktiviteter / program


RIGSARKIVET (Landsarkivet): Aktiviteter / program


HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND: HJEMMESIDEN


CVR nummer:32689086


Ajourført 24-3-2022