Bevaringsprisen


Foreningens bestyrelse har besluttet at der hvert andet år uddeles en Bevaringspris til ejeren af en fredet eller bevaringsværdig ejendom.


Bevaringsprisen 2020

Fra 2020 uddeles 2 bevaringspriser. Den ene udpegees af 5 fagdommere (fagprisen) og den anden (medlemsprisen) tildeles den ejendom, der ved afstemning blandt læserne af Ugeavisen samt foreningens medlemmer får flest stemmer.

Blandt de foreslåede ejendommene i området Nygade, Store Pottergade, Vægterpladsen, Lille Pottergade og Kirkepladsen

var der udpeget 3 ejendomme, og begge priser blev tildelt ejerne af:

Vægterpladsen 1:

Bygningen er opført før 1744 og er et af de ældste bevarede grundmurede langhuse i byen. Det er et ni-fags langhus med fire fag kælder i den ene ende og har oprindeligt set noget anderledes ud. Sit nuværende klassicistiske udseende har bygningen fået omkring år 1800 med den markante sparrenkopgesims og dannebrogsvinduerne, som er tidstypiske for første halvdel af 1800-tallet.

Bygningen fremstår i dag med teglhængt saddeltag og med 2 skorstenspiber samt 2 små nyere blytækkede kviste på nordsiden. Facaderne er vandskurede og gulkalkede og med granitstenssokkel. Over hoveddøren, midt i gavlkvisten sidder en tidstypisk rektangulær blænding.

Der er tale om en meget velproportioneret bygning med et herskabeligt udtryk, som med sin markante placering på Vægterpladsen er med til at sikre pladsens helstøbte kulturmiljø. Bygningen er fredet

Et par billeder fra overrækkelse vises her.
I 2018 tildeles prisen til ejeren af Slotsgade 10.

Overrækkelse af prisen fandt sted på foreningens arreangement "Bevar mig og min ejendom vel", onsdag, den 7. februar 2018 på Folkehjem.

Huset er opført efter Slotsgadebranden i 1707 som et bindingsværkgavlhus på seks fag af skomager Johan Hansen.

Det nuværende hus består af de forreste fire fag af det oprindelige hus og er i løbet af 1800 — årene ændret til grundmur.

Huset er med saddeltag belagt med vingetegi og en med en muret karnap belagt med bæverhaler af tegl.

Den nuværende ejer har over en årrække gennemført en gennemgribende renovering af ejendommen, således den i dag fremstår flot restaureret med respekt for husets historie og med genskabelse af fordums bygningsmæssige kvaliteter.

Bygningen fremstår i fin vedligeholdelsesstand og er registeret i SAVE 4.


Fra overrækkelse og fra arrangementet "bevar mig og min ejendom vel" kan du se disse billeder.....>>>>>.