Medlemskab og Kontingent

Enhver erhvervsvirksomhed,  firma eller forretning  med historisk interesse kan blive virksomhedsstøttemedlem ved at udfylde dette skemaeller rette henvendelse til  vores medlemskontakt Werner Sternberg, telefon: 41 98 76 76, mail: wernersternberg@gmail.com


Kontingentet for at være virksomhedsstøttemedlem udgør Kr. 500  som betales via betalingsservice én gang årligt.

Det samlede kontingentet for virksomhedsstøttemedlemmerne indgår som indtægt for Bevaringsfonden, der yder støtte til renovering af fredede og bevaringsværdige huse i de gamle Aabenraa kommuner, dvs i Aabenraa by, Løjt og Stubbæk.

Som virksomhedstøttemedlem:

  • inviteres 2 af dine medarbejdere gratis eller med rabat til foreningens arrangementer
  • modtager du årbogen ”Historier fra Bybakken”
  • er du med til at bevare interessen for og videregive byens historie
  • er du med i et fællesskab der støtter bevaringen af fredede og bevaringsværdige huse og historiske miljøer
  • har du gratis adgang til Museum Sønderjyllands afdeling Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet)
  • kan du modtage museets nyhedsbreve via mail.
  • få oplyst din virksomheds navn og hjemmesideadresse på foreningens hjemmeside

Oversigt over virksomhedsstøttemedlemmer:

Besøg virksomhedens hjemmeside ved "klik" på virksomhedens navn.                  Listen redigeret 11-7-2022