Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Aabenraa bys historie og at yde økonomisk og rådgivningsmæssig støtte til at bevare Aabenraa bys særpræg og identitet


Dette sker ved at

- at formidle byens historie ved afholdelse af historiske arrangementer,

- at udgive historiske skrifter og lignende,

- at varetage bevaringsopgaver gennem Byhistorisk Forenings Bevaringsfond.


Byhistorisk forening har blandt andet renoveret den gamle Slotsmølle ved Brundlund Slot, som foreningen driver som café. Ved juletid sælges gennem specialbutikker en speciel Aabenraa øl til fordel for bevaringsfonden

Du kan få flere oplysniger om foreningen ved at læse medlemsfolderen, der sammen med vort årsprogram udgives hvert år op til den ordinære generalforsamling. Du kan finde folderen under Arrangementer ...>>>.