Herregårdenes dag - Besøg på Brundlund Slot. 21. august 2022


Brundlund Slot har lagt mure til hertuger, amtmænd og en berømt morder

Margrethe den 1. af Danmark skulle angiveligt være den, der byggede Brundlund Slot, men det passer ikke helt med at de ældste dele af slottet rent faktisk er bygget efter hendes død.

Og hvorfor har det lille hvide slot i Aabenraa egentlig kun tre tårne, når der vel burde have været et tårn i hvert hjørne?


20 medlemmer af Aabenraa Byhistoriske Forening fik mange overraskende detaljer om Brundlund Slot og dets historie, da museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fra Museum Sønderjylland søndag eftermiddag viste rundt både ude og inde.

Deltagerne samlede kræfter til turen ved et bugnende kaffebord i slotsvandmøllen, som Aabenraa Byhistoriske Forening ejer.

Her fortalte foreningens tidligere formand, Svend Nielsen, om møllens historie og om, hvordan det i dag er frivillige, der står for drift og vedligeholdelse af den smukke gamle bygning.


Bagefter gik turen over til naboen, Brundlund Slot, hvor Carsten Porskrog Rasmussen tog over.

Han fortalte at det ældste murværk er lavet efter 1412, hvor Margrethe den 1. døde. Så det er snarere hendes efterfølger på tronen, Erik af Pommeren, der har stået bag bygningsværket.

Slottet blev forsynet med tårne i takt med, at der blev brug for flere ”gemakker”, så de to tårne og trappetårnet er faktisk tilbygninger.

Selv om Brundlund Slot er bygget på en kunstig forhøjning med en voldgrav rundt om, har slottet aldrig rigtigt spillet en militær rolle.

I stedet har det været administrationsbygning og bolig - for først hertuger og siden en stribe af amtmænd. Den navnkundige Røde Anders, der blev dømt til døden for mordet på von Bergen, har også resideret på slottet, men det var nede i fangekælderen.

Slottets bygningshistorie er lang og broget. Det nuværende udseende fik det, da arkitekt CF Hansen, ham der også stod bag rådhuset i Aabenraa, lavede en større opbygning i starten af 1800-tallet.