LYDFILER OPTAGET 1959 til 1981


Fortegnelse over lydbånd med aabenraadialekten, der er optaget for Aabenraa Byhistoriske Forening fra 1959 til 1981, + 1 lydbånd fra 1941, der er overspillet fra voksplade fra det originale bånd, der findes i "Dansk Dialektforsknings Institut" København. Interviewer til dette bånd var dr. phil. Marius Kristensen, og 4 kvinder indtalte aabenraadialekten, Ella Michelsen - Karen Michelsen - Christine Beck og fru kapt. Kufahl. Lydbåndet fra 1959 har en optagelse fra et byrådsmøde på Rådhuset med Erik Jessen som borgmester


Her finder du en oversigt over lydfilerne.

 

Oversigt over optagelser gemt i lydfiler. Indholdet kan afspilles ved at trykke på fil nr. i "boksen" til venstre for indholdssiden.

Der er lavet en alfabetisk oversigt sorteret efter fortællerens fornavn, denne kan hentes her.

Enkelte fil nr. har tilføjet tal (-11)  som er udtryk for at denne historie starter ca. ved det anførte tal (måske minuttal).

Der er enkelte felter, hvor der er GUL markering, idet filen ikke er tilgængelig.