Valg af sommerøl 2024. 24. juni 2023

Valghandlingen foregik som sædvanlig i samarbejde med Carstensens Tehandel, hvor borgere kom forbi og smagte på de 3 kandidater, som Øludvaget på forhånd havde udvalgt.