Bevaringsprisen

Aabenraa Byhistoriske Forening

vi giver hjemmesiden et lille servicetjek 19-09-2019

Bevaringsprisen


Foreningens bestyrelse har besluttet at der hvert andet år uddeles en Bevaringspris til ejeren af en fredet eller bavaringsværdig ejendom. I 2018 tildeles prisen til ejeren af en af 3 foreslåede ejendomme i Slotsgade.  Efter at foreningens medlemmer og offentligheden har haft mulighed for at stemme på følgende 3 forslag: Slotsgade 9, Slotsgade 10 og Slotsgade 14, blev Bevaringsprisen tildelt ejeren af Slotsgade 10.

Overrækkelse af prisen fandt sted på foreningens arreangement "Bevar mig og min ejendom vel", onsdag, den 7. februar 2018 på Folkehjem.


Huset er opført efter Slotsgadebranden i 1707 som et bind ingsværkgavlhus på seks fag af skomager Johan Hansen.

Det nuværende hus består af de forreste fire fag af det oprindelige hus og er i løbet af 1800 — årene ændret til grundmur.

Huset er med saddeltag belagt med vingetegi og en med en muret karnap belagt med bæverhaler af tegl.

Den nuværende ejer har over en årrække gennemført en gennemgribende renovering af ejendommen, således den i dag fremstår flot restaureret med respekt for husets historie og med genskabelse af ford ums bygn ingsmæssige kvaliteter.

Bygningen fremstår i fin vedligeholdelsesstand og er registeret i SAVE 4.


Fra overrækkelse og fra arrangementet "bavar mig og min ejendom vel" kan du se disse billeder.