Lydfiler m.m.

Oversigt over optagelser gemt i lydfiler. Indholdet kan afspilles ved at trykke på fil nr. i "boksen" til venstre for indholdssiden.

Der er lavet en alfabetisk oversigt sorteret efter fortællerens fornavn, denne kan hentes her.

Enkelte fil nr. har tilføjet tal (-11)  som er udtryk for at denne historie starter ca. ved det anførte tal (måske minuttal).

Der er enkelte felter, hvor der er GUL markering, idet filen ikke er tilgængelig.