medlemsinformation

Kære medlemmer!

Den faste månedlige træffetid på Aabenraa Bibliotek er vi stoppet med. Men du vil altid kunne kontakte et bestyrelsesmedlem såfremt du gerne vil have mere information om eksempelvis:

 • foreningens tilbud
 • dialog om fremtidige arrangementer, aktiviteter
 • forslag eller ideer til fremtidige artikler i ”Historier fra Bybakken”.
 • tidligere årbøger og andre udgivelser. (men ikke sælge)
 • bevaringsfondens tilbud, - (arkitekthjælp og lånemulighed)
 • andre støttemuligheder for ejere af fredede og bevaringsværdige ejendomme

Også i vores forening er det frivillige, der er med til at drive og synliggøre vore aktiviteter.

Vi vil gerne kunne gøre brug af flere hænder til de mange opgaver, der er tilknyttet Aabenraa Byhistoriske Forening.

Opgaver du kan hjælpe til med er:

1.at få flere medlemmer

2.at hjælpe med ved vedligeholdelse m.m. af Slotsvandmøllen

3.at komme med materiale af bredere historisk interesse til ”Historier fra Bybakken”

4.at give en hånd med i cafeen på Slotsvandmøllen.


Kanonbatteri - Sydsiden Aabenraa Fjord

er færdiggjort det blev markeret ved et flot indvielsesarrangement, lørdag, den 21. september 2019.

Der nu opsat 4 kanoner, hvor af de 2 er "brugbare".

På nedenstående link kan du se en film som er produceret af Sønderborg Lokal TV. Her kan du høre om fremstillingen af de kommende 3 kanoner. Du kan se filmen her.

Baggrunden for batteriets tilblivelse kan du læse her.

Fra opsætningen og indvielsesarrangementet den 21.9.

er der nedenfor en lille fotoserie. En video optaget og redigeret af Kristian Refsgaard finder du her

190921 indvielse kanonbatteri 095
190921 indvielse kanonbatteri 098
190921 indvielse kanonbatteri 099
190921 indvielse kanonbatteri 068
190921 indvielse kanonbatteri 083
190921 indvielse kanonbatteri 086
190921 indvielse kanonbatteri 089
190921 indvielse kanonbatteri 090
190921 indvielse kanonbatteri 051
190921 indvielse kanonbatteri 058
190921 indvielse kanonbatteri 060
190921 indvielse kanonbatteri 063
190921 indvielse kanonbatteri 064
190921 indvielse kanonbatteri 017
190921 indvielse kanonbatteri 018
190921 indvielse kanonbatteri 035
190921 indvielse kanonbatteri 041
190921 indvielse kanonbatteri 043
190921 indvielse kanonbatteri 046
190902 opstilling kanoner 026
190902 opstilling kanoner 028
190902 opstilling kanoner 029
190902 opstilling kanoner 044
190902 opstilling kanoner 051
190921 indvielse kanonbatteri 002
190921 indvielse kanonbatteri 010
190921 indvielse kanonbatteri 011
190902 opstilling kanoner 009
190902 opstilling kanoner 011
190902 opstilling kanoner 012
190902 opstilling kanoner 016
190902 opstilling kanoner 017
190902 opstilling kanoner 023
190902 opstilling kanoner 024
190902 opstilling kanoner 025
190902 opstilling kanoner 004
190902 opstilling kanoner 005
190902 opstilling kanoner 006
190902 opstilling kanoner 001