Medlemskab og kontingent
 1. Medlemskab og Kontingent.
 2. Enhver med historisk interesse kan blive medlem ved at udfylde "indmeldelsesblanketten" nedenfor
 3. Det årlige kontingent  udgør Kr. 175,00 (vedtaget på generalforsamlingen 2012) som betales via betalingsservice én gang årligt.
 4. Opkrævningen sker normalt i februar måned.
 5. Har du indmeldt dig efter 1. februar og inden juni måned vil du modtage  kontingentopkrævning kort efter indmeldelsen.
 6. Som medlem:
 • inviteres du gratis eller med rabat til foreningens arrangementer
 • modtager du årbogen ”Historier fraBybakken”
 • er du med til at bevare interessen for og videregive byens historie
 • er du med i et fællesskab der støtter bevaringen af fredede og bevaringsværdige huse og historiske miljøer
 • har du gratis adgang til Museum Sønderjyllands afdeling Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet)
 • kan du modtage museets nyhedsbreve via mail


Venlig hilsen
BestyrelsenEU persondataforordning - GDPR
Vort medlemskartotek omfatter navn, adresse din/jeres e-mail, og i enkelte tilfælde også et telefonnummer.
Disse oplysninger slettes, hvis du/I melder jer ud af foreningen.
Personlige oplysninger meddelt os ved tilmelding til et eller flere af vore arrangementer, slettes straks efter arrangementets afholdelse.
Indmeldelsesblanketten:

Udfyld felterne:

navn, adresse, post.nr., mobil nr. og mailadresse