Medlemskab og kontingent
 1. Medlemskab og Kontingent.
 2. Enhver med historisk interesse kan blive medlem ved at udfylde indmeldelsesblanketten nedenfor
 3. Det årlige kontingent  udgør Kr. 175,00 (vedtaget på generalforsamlingen 2012) som betales via betalingsservice én gang årligt.
 4. Opkrævningen sker normalt i februar måned.
 5. Har du indmeldt dig efter 1. februar og inden juni måned vil du modtage  kontingentopkrævning kort efter indmeldelsen.
 6. Som medlem:
 • inviteres du gratis eller med rabat til foreningens arrangementer
 • modtager du årbogen ”Historier fraBybakken”
 • er du med til at bevare interessen for og videregive byens historie
 • er du med i et fællesskab der støtter bevaringen af fredede og bevaringsværdige huse og historiske miljøer
 • har du gratis adgang til Museum Sønderjyllands afdeling Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet)
 • kan du modtage museets nyhedsbreve via mail.
 1. Udfyld skemaet herunder.
 2. Venlig hilsen
 3. Bestyrelsen