Foreningen og medlemsinfo

Foreningens grundlag

Aabenraa er en gammel by, der har forstået at værne om sin historie og sin identitet.  Med sin beliggenhed i læ af skove og bakker, og med adgang til den dybe brede fjord, hvor sejlskibene i sin tid let kunne komme frem, blev byen en handels- og søfartsby.

Aabenraa Byhistoriske Forening deltager i formidlingen af byens historie i samarbejde med afdelinger af Museum Sønderjylland: ISL Lokalhistorie og Aabenraa Museum Kulturhistorie (se link-siden).

Byen og den nærmeste omegn har mange gamle bevarings-  værdige huse. Der er stor bevågenhed blandt byens borgere for bevaring og dermed historisk og arkitektonisk korrekt restaurering af de gamle ejendomme og miljøer. Her har Byhistorisk Forenings Bevaringsfond gennem mere end 50 år deltaget med såvel rådgivning som økonomisk bistand.


Vedtægter for foreningen. Klik her >>> 

   

Foreningen er oprettet i 1959, og ved foreningens 35 års beståen i 1994 blev der udgivet et lille "35 års fødselsdagsskrift", som tegner et billede af, hvordan foreningen blev til.

Dette interessante skrift kan læses her.


I samarbejde med Aabenraa Statsskoles Samfund har foreningen i 1965 optrykt Aabenraa Bys Skrå fra 1335

og i 1992 i et særtryk udgivet H.V. Gregersen´s Aabenraas ældre historie.

 

LYDFILER OPTAGET 1959 til 1981


Fortegnelse over lydbånd med aabenraadialekten, der er optaget for Aabenraa Byhistoriske Forening fra 1959 til 1981, + 1 lydbånd fra 1941, der er overspillet fra voksplade fra det originale bånd, der findes i "Dansk Dialektforsknings Institut" København. Interviewer til dette bånd var dr. phil. Marius Kristensen, og 4 kvinder indtalte aabenraadialekten, Ella Michelsen - Karen Michelsen - Christine Beck og fru kapt. Kufahl. Lydbåndet fra 1959 har en optagelse fra et byrådsmøde på Rådhuset med Erik Jessen som borgmester


Her finder du en oversigt over lydfilerne.