Historier fra Bybakken

Årbogen "Historier fra Bybakken".

Foreningens årbog udgives i samarbejde med Museum Sønderjylland.

Årbogen udleveres gratis til medlemmer og kan desuden købes i byens boghandel.


Indholdsfortegnelse for Historier fra Bybakken fra 2007 til 2020

Som service for vore medlemmer og andre  læsere af siden, har vi lavet en oversigt over indholdsfortegnelsen fra hvert års Årbog fra første udgivelse i 2007 og til den seneste udgivelse 2020.

Oversigten er tilgængelig på dette link

Endvidere finder du en emneopdelt indholdsfortegnelse som kan ses her


Redaktionsudvalg:

Kurt Seifert, Mikkel Leth Jespersen, Jørgen Witte, Carlo Daus-Petersen, Anne Grethe Jakobsen og Orla Jensen


Redaktionsudvalget er interesseret i at høre fra personer, der måtte have historiske oplysninger eller materiale liggende, som det kunne være interessant at videreformidle gennem årbogen.


2018 udgaven

udleveret på "Historisk Aften", den 21. november 2018.

2019 udgaven

udleveres på "Historisk Aften" onsdag, den 20. november 2019

2020 udganven

udleveres på "Historisk Aften" torsdag, den 12. november 2019

2020 udgaven

udgaver 2018 og 2019

Fra Nørretorv til Storetorv


Mennesker og huse i byens hovedstrøg i begyndelsen af 1900-tallet

Interview med Helene Jensen

ved Anna-Helene Michelsen


Udgivet af Aabenraa Byhistoriske Forening, 2000

Redaktion: Hanne Christensen og Kim Furdal

CD-kopi: Infoko, 6270 Tønder

Oplag: 500.


Helene Jensen er født den 23. november 1892 i Aabenraa som datter af guldsmed Peter Chr. Petersen.

Faren havde fra 1897 sin guldsmedeforretning i Storegade 8, hvorHelene Jensen voksede op.

Fra dette centrale udgangspunkt og som nabo til kirken har hun kunnet iagttage byens liv på nærmeste hold.

Med sin gode hukommelse tegner hun et levende billede af huse og mennesker fra Nørretorv til Storetorv i begyndelsen af forrige århundrede.

Interviewet blev optaget af Anne-Helene Michelsen få måneder

før Helene Jensens død på Grønnegården den 21. februar 1970.


Kopi: INFOKO - 6270 Tønder

© Aabenraa Byhistoriske Forening

Vil du høre interviewt så klik her.