Virksomhedsstøttemedlemmer

Medlemskab og Kontingent.

Enhver erhvervsvirksomhed,  firma, forretning,  med historisk interesse kan blive erhvervsstøttemedlem ved at

udfylde oplysningerne i skemaet fra dette link:

Udfyld felterne:

navn, adresse, post.nr., mobil nr. og mailadresse

eller rette henvendelse til  sekretæren, Orla Jensen, mail: aabenraabyhist@gmail.com.


Kontingentet for at være virksomhedsstøttemedlem udgør Kr. 500  som betales via betalingsservice én gang årligt.

Det samlede kontingentet for virksomhedsstøttemedlemmerne indgår som indtægt for Bevaringsfonden, der yder støtte til renovering af fredede og bevaringsværdige huse i Aabenraa, Løjt samt Stubbæk.

Som medlem:

  • inviteres du gratis eller med rabat til foreningens arrangementer
  • modtager du årbogen ”Historier fraBybakken”
  • er du med til at bevare interessen for og videregive byens historie
  • er du med i et fællesskab der støtter bevaringen af fredede og bevaringsværdige
  • huse og historiske miljøer har du gratis adgang til Museum Sønderjyllands afdeling Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet)
  • kan du modtage museets nyhedsbreve via mail.
  • som erhvervsmedlem oplyses virksomhedens navn og link til egen hjemmeside.

Fortegnelse erhvervsstøttemedlemmer:

Besøg virksomhedens hjemmeside ved "klik" på virksomhedens navn.