medlemsinformation

Aabenraa Byhistoriske Forening © 2012

Aabenraa Byhistoriske Forening

Kære medlem.

Vi vil gerne kunne gøre brug af flere hænder til de mange opgaver, der er tilknyttet Aabenraa Byhistoriske Forening. De opgaver du kan hjælpe til med er:

1.at få flere medlemmer

2.at hjælpe med ved vedligeholdelse m.m. af Slotsvandmøllen

3.at komme med materiale af bredere historisk interesse til ”Historier fra Bybakken”

4.at give en hånd med i cafeen på Slotsvandmøllen.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Medlemshvervning

Hjælp os med at få flere medlemmer og modtag som tak en boggave.

Medlemmernes opbakning er alfa og omega for en forening, også for vores forening.

 

Vi har heldigvis en stigende medlemsskare. Vi tror på at mange af vores medlemmer er tilfredse. Dette ser vi bl.a. gennem fin opbakning til vores arrangementer. Gør venligst opmærksom på, at det årlige medlemskontingent for husstanden udgør 175 kr.

 

Vil vi gerne være endnu flere medlemmer. Ingen er bedre ambassadører for en forening end medlemmerne, og derfor beder vi dig hjælpe os med at skaffe Aabenraa Byhistoriske Forening nye medlemmer.

 

En meget vigtig del af vores arbejde er at sikre bevarelsen og fornyelsen af gamle og bevaringsværdige ejendomme og bymiljøer i den tidligere (før 2007) Aabenraa kommune. Vi gør det ikke alene, men i nært samarbejde med kommunale embedsmænd og politikere.

 

Herudover arbejder vi på at synliggøre Aabenraa bys historie. Det gør vi ved en stribe arrangementer med bl.a. foredrag, byvandringer og udgivelser. Hvert år udgiver vi årbogen ”Historier fra Bybakken” gratis til medlemmerne, ligesom adgang til ”Søfartsmuseet” er gratis. Vi styrker også det sociale fællesskab bl.a. ved fremstilling og smagninger af Aabenraa sommer- og vinterøl.

 

For hvert medlem, du skaffer til foreningen vil du modtage en af følgende boggaver BOG 1 (kogebogen):”Til bords i Sønderjylland – undervejs i Aabenraa" eller BOG 2 (erindringsbogen): ”Sømænd blandt hvaler og kannibaler". På skemaet, som du udfylder med oplysninger om dit forslag til nyt eller nye medlemmer skal du markere om det er "bog 1" eller "bog 2", du ønsker at modtage.

 

Foreslå medlemsskab ved at benytte skemaet herunder senest den 30.11.2018.