medlemsinformation

Aabenraa Byhistoriske Forening

Kære medlemmer!

Den faste månedlige træffetid på Aabenraa Bibliotek er vi stoppet med. Men du vil altid kunne kontakte et bestyrelsesmedlem såfremt du gerne vil have mere information om eksempelvis:

 • foreningens tilbud,
 • dialog om fremtidige arrangementer, aktiviteter
 • forslag eller ideer til fremtidige artikler i ”Historier fra Bybakken”.
 • tidligere årbøger og andre udgivelser. (men ikke sælge)
 • bevaringsfondens tilbud, - (arkitekthjælp og lånemulighed)
 • andre støttemuligheder for ejere af fredede og bevaringsværdige ejendomme


Også i vores forening er det frivillige, der er med til at drive og synliggøre vore aktiviteter.

Vi vil gerne kunne gøre brug af flere hænder til de mange opgaver, der er tilknyttet Aabenraa Byhistoriske Forening.

Opgaver du kan hjælpe til med er:

 1. 1.at få flere medlemmer
 2. 2.at hjælpe med ved vedligeholdelse m.m. af Slotsvandmøllen
 3. 3.at komme med materiale af bredere historisk interesse til ”Historier fra Bybakken”
 4. 4.at give en hånd med i cafeen på Slotsvandmøllen.
 5. Venlig hilsen
 6. Bestyrelsen
 7. Kanonbatteri - Sydsiden Aabenraa Fjord.
 8. Der er for tiden færdiggjort og opsat 1 brugbar kanon i
 9. kanonbatteriet og der er ved at blive bygget yderligere
 10. 3 kanoner, som forventes færdige i sensommeren 2019.
 11. Ved at benytte nedenstående link kan du se en film
 12. som er produceret af Sønderborg Lokal TV. Her kan du høre
 13. om fremstillingen af de kommende 3 kanoner.
 14. Du kan se filmen her.
 15. Baggrunden for batteriets tilblivelse kan du læse her.