medlemsinformation

Aabenraa Byhistoriske Forening © 2012

Aabenraa Byhistoriske Forening

Kære medlem.

Vi vil gerne kunne gøre brug af flere hænder til de mange opgaver, der er tilknyttet Aabenraa Byhistoriske Forening. De opgaver du kan hjælpe til med er:

1.at få flere medlemmer

2.at hjælpe med ved vedligeholdelse m.m. af Slotsvandmøllen

3.at komme med materiale af bredere historisk interesse til ”Historier fra Bybakken”

4.at give en hånd med i cafeen på Slotsvandmøllen.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen