medlemsinformation

Aabenraa Byhistoriske Forening © 2012

Aabenraa Byhistoriske Forening

Kære medlemmer!

I et forsøg på at komme "tættere" på såvel nuværende som kommende medlemmer, prøver vi lidt nyt fra og med januar måned 2019.

Den første fredag i hver måned

vil vi have fast træffetid på biblioteket fra kl. 15.00 – 17.00.

 

Første gang fredag den 4. januar 2019.

Hvad kan en sådan træffetid så bruges til:

Stort set alt i relation til foreningens virke er vi klar til en debat om, som eksempelvis

  • foreningens tilbud,
  • dialog om fremtidige arrangementer, aktiviteter
  • forslag eller ideer til fremtidige artikler i ”Historier fra Bybakken”.
  • tidligere årbøger og andre udgivelser. (men ikke sælge)
  • bevaringsfondens tilbud, - (arkitekthjælp og lånemulighed)
  • andre støttemuligheder for ejere af fredede og bevaringsværdige ejendomme

 

Også i vores forening er det frivillige, der er med til at drive og synliggøre vore aktiviteter.

Vi vil gerne kunne gøre brug af flere hænder til de mange opgaver, der er tilknyttet Aabenraa Byhistoriske Forening.

Opgaver du kan hjælpe til med er:

  1. 1.at få flere medlemmer
  2. 2.at hjælpe med ved vedligeholdelse m.m. af Slotsvandmøllen
  3. 3.at komme med materiale af bredere historisk interesse til ”Historier fra Bybakken”
  4. 4.at give en hånd med i cafeen på Slotsvandmøllen.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Kanonbatteri - Sydsiden Aabenraa Fjord.

Der er for tiden færdiggjort og opsat 1 brugbar kanon i

kanonbatteriet og der er ved at blive bygget yderligere

3 kanoner, som forventes færdige i sensommeren 2019.

Ved at benytte nedenstående link kan du se en film

som er produceret af Sønderborg Lokal TV. Her kan du høre

om fremstillingen af de kommende 3 kanoner.

Du kan se filmen her.

Baggrunden for batteriets tilblivelse kan du læse her.