Historier fra Bybakken

Aabenraa Byhistoriske Forening

Årbogen


Foreningens årbog udgives i samarbejde med Museum Sønderjylland, ISL.

Årbogen udleveres gratis til medlemmer og kan købes i byens boghandlere.


Redaktionsudvalg:

Kurt Seifert

Mikkel Leth Jespersen

Jørgen Witte

Carlo Daus-Petersen

Anne Grethe Jakobsen

Orla Jensen


Redaktionsudvalget er interesseret i at høre fra personer, der måtte have historiske oplysninger eller materiale liggende, som det kunne være interessant at videreformidle gennem årbogen.


2017 udgaven 

blev udleveret på "Historisk Aften" den 23. november 201.7


Har du ikke haft mulighed for at hente bøgerne som nævnt ovenfor, er du velkommen til at kontakte sekretæren på tlf. 2033 2246.

 

Fra Nørretorv til Storetorv


Mennesker og huse i byens hovedstrøg

i begyndelsen af 1900-tallet


Interview med Helene Jensen

ved Anna-Helene Michelsen


Udgivet af Aabenraa Byhistoriske Forening, 2000

Redaktion: Hanne Christensen og Kim Furdal


CD-kopi: Infoko, 6270 Tønder

Oplag: 500.


Helene Jensen

er født den 23. november 1892 i Aabenraa

som datter af guldsmed Peter Chr. Petersen.

Faren havde fra 1897 sin guldsmede-

forretning i Storegade 8, hvor

Helene Jensen voksede op.

Fra dette centrale udgangspunkt

og som nabo til kirken har hun kunnet

iagttage byens liv på nærmeste hold.

Med sin gode hukommelse tegner hun et levende billede af huse

og mennesker fra Nørretorv til Storetorv i begyndelsen af forrige

århundrede.

Interviewet blev optaget af Anne-Helene Michelsen få måneder

før Helene Jensens død på Grønnegården den 21. februar 1970.


Kopi: INFOKO - 6270 Tønder

© Aabenraa Byhistoriske Forening

Vil du høre interviewt så klik her.