Historier fra Bybakken

Aabenraa Byhistoriske Forening © 2012

Aabenraa Byhistoriske Forening

Årbogen

 

Foreningens årbog udgives i samarbejde med Museum Sønderjylland, ISL.

Årbogen udleveres gratis til medlemmer og kan købes i byens boghandlere.

 

Redaktionsudvalg:

Immo Doege

Mikkel Leth Jespersen

Jørgen Witte

Carlo Daus-Petersen

Orla Jensen

 

Redaktionsudvalget er interesseret i at høre fra personer, der måtte have historiske oplysninger eller materiale liggende, som det kunne være interessant at videreformidle gennem årbogen.

 

2016 udgaven

blev udleveret på "Historisk Aften" den 23. november 2016.

Medlemmer, der ikke fik bogen denne aften og som bor i Aabenraa kommune har frem til 10. januar 2017 kunnet afhente bogen på Aabenraa Søfartsmuseum, H.P. Hanssens Gade.

 

Har du ikke haft mulighed for at hente bøgerne som nævnt ovenfor, er du velkommen til at kontakte sekretæren på tlf. 2033 2246.

2016 udgaven er suppleret med en ekstra årbog, der bærer titlen ”På valsen med Carl F. Rosenvold”, og indeholder Claus Lildholdts transskription af den unge saddelmagersvends breve fra sine rejser i Europa og Mellemøsten i 1900-tallets første årti. Til sammen udgør brevene en spændende historie, der beskriver et hidtil underbelyst emne i historien, nemlig de vandrende håndværkersvende, der drog på valsen og samlede erfaring og kontakter til deres senere arbejdsliv.