Lydfiler m.m.

Aabenraa Byhistoriske Forening

Fortegnelse over lydbånd med aabenraadialekten, der er optaget for Aabenraa Byhistoriske Forening fra 1959 til 1981, + 1 lydbånd fra 1941, der er overspillet fra voksplade fra det originale bånd, der findes i "Dansk Dialektforsknings Institut" København. Interviewer til dette bånd var dr. phil. Marius Kristensen, og 4 kvinder indtalte aabenraadialekten, Ella Michelsen - Karen Michelsen - Christine Beck og fru kapt. Kufahl. Lydbåndet fra 1959 har en optagelse fra et byrådsmøde på Rådhuset med Erik Jessen som borgmester

 

Interviewer til bånd 1 var                                          Jacob Jacobsen  (farvermester)

-                  fra bånd 2 til 37                                       Anne-Helene Michelsen (fysioterapeut)

-                  fra bånd 38 og fremefter                       Iver loft (lærer)

Lydtekniker fra 196o til 1967                                   Karsten Gade (lærer)

Lydtekniker fra l968 og fremefter                          Frands Jøhnk (lærer)

 

Emner:

          Gamle håndværk -  Skikke -  Lege - Tildragelser - Barndomsminder m.m.


I tiden fra 16. marts til 4. maj fortalte disse 14 personer om deres barndomshave her i Aabenraa fra tiden 192o til 193o. Da var Aabenraa endnu kendt for sine mange gamle fine haver bagved Storegade og Ramsherred, bagved husene i Vestergade, hvor Franziska Clausens barndomshave var en af de fineste, og haverne ude i Kolstrup.

Kun 3 haver er bevaret her i Aabenraa af de gamle originale haveanlæg, det er haven til fru dr. Beyers hus Sdr.torv nr. 2o, haven til Gedske Jacobsens hus Kolstrup nr.11 ( nu Callesensgade 1) og haven til Marie Thomsens Legatbolig Kolstrup 44. Alle de andre haver er enten forsvundet under asfalt, eller er bleven ændret ved vejudvidelser og anlæg af kloaksystem, hvorved også haverne bagved Slotsgade ændrede karakter.

Med disse 3 bånd om de gamle haver i Aabenraa slutter jeg med at interviewe for Byhistorisk Forening

Indtil dato har ca. 100 Aabenraaer indtalt på bånd.

 

Anne-Helene Michelsen, Kolstrup


Oversigt over optagelser gemt i lydfiler. Indholdet kan høres ved at trykke på fil nr.

Enkelte fil nr. har hævet tal (99)  som er udtryk for at denne historie starter ca. ved det anførte tal (måske minuttal).

 

Fil nr. Bånd:     Dato                  Emne:                                                       Personer:                                  

601        1     29.2.1960        Barndomsminder og arbejdernes             Fritz Jørgensen.

                                                 kår efter 192o.

 

603       2     13.2 1961        Ved et sønderjydsk kaffebord                      Christine Beck

                                               fortælles om gamle fastelavns                      Margrethe Sørensen

                                              skikke, om Kogeforeningen, m.m.               Annie Erichsen

                                                                                                                           Gunder Schultz

                                                                                                                           Marie Jacobsen

                                                                                                                           Karen Michelsen

                                                                                                                           Thoma Skifter Andersen

                                                                                                                           Jenny Petersen.

 

604     3        8.8 1961        Bødkerhåndværket                                          Christian Beck

 

604 11         23/9.1961        Tandudtrækning og tandpleje

                                               i gamle dage.                                                      Dentist Hans Kopp

 

604 22          30.9.1961       Slagterhåndværket og fagfor-

                                               eningsarbejde efter 192o.                                 Slagter Chr. Gregersen

 

605               3.10.1961        Hvorledes det gik til i Skifter                         Hans Skifter-Andersen
                                                Andersens gæstgiveri i                                    Thoma Skifter-Andersen

 

606     4      25.11.1961        Skomagerhåndværk                                       Jenny Petersen

 

607               11.11.1961        Sadelmager og garverhåndværk.                Carl Rosenvold.

 

608               13.1.1962        Gamle dage i Aabenraa, gamle                    Bager Peter Petersen

                                                viser, m.m. fortalt og indsunget af. -          og fru Terese Petersen

                         

609      5        8.2.1962         Barndomsminder fra Kolstrup                   Murer Heine Hansen

                                                 og Stubbæk                                                      fru Midde Hansen

 

610               27.7.1962         Gamle pinseskikke og barn-                        Christine Andresen

                                                 domsminder.

 

611               29.9 1962       Brødbagning -  slagtning - mad-                   Ingeborg Wortmann.

                                               lavning i gamle dage.

 

613      6      4.1o.1962        Malerhåndværket.                                           Hans Mathiesen.

  

614             10.10.1962        Drejerhåndværket.                                         Nis Erichsen.

 

615             3o.1o.1962        Fiskeri og livet som fisker før 1914.            Georg Nielsen.

               

616             2o.11.1962        Barndomsminder fra skipper-                     Margrethe Castenskjold

                                                hjemmet på Madepladsen og fra                Rasmussen,

                                              "æ bro", samt rummelpotvisen og                f. Lassen.

                                               "mein Apenrade".


617     7              1963           Minder fra Vægterpladsen.                         Anna Elis. Jøhnk.


618                nov.1963        Minder fra det gamle Aabenraa                 Maria Frahm.


937               nov. 1963        Stormflod 19o4 ved nytårstide.                  Georg Nielsen.


938                                        Guldsmedhåndværket og slægten Rode   Chr. Rode.


939     8    14.11.1964           Gamle viser og remser fra Aabenraa        Cathrine Jacobsen. 


940               4.12.1964        Smedehåndværket og smed Jensens        Johanne Johansen

                                                smedie i Wollesgyde, fortalt af datteren       


941                       1964         Gamle skoleminder.                                      Herman Hunger.


942               3o.9.1965        Barndomsminder fra Pottergade.              Richard Bøse.

                                                Murerhåndværket. Da tårnet blev sat på

                                                Sct. Nikolaj kirke i 19o6.


943     9:     12.9.1963          Barndomsminder fra Barkmøllegade       Helene Teichmann                                         

                                                Tjenestepige på Landet omkr. 19oo


944             14.11.1963          Barndomsminder fra Nygade.                   Peter Habersaat                                                                    

                                                A. M. Habersaat


945             23/11.1963        Skrædderhåndværket hos skrædder          

                                                Askov. Fortalt af datteren.                          Gunder Schultz.


946     10      14.6.1966        Pottermagerfaget fra Rummels                Willy Rummel.

                                                 værksted i Slotsgade.


947               16.6.1966        Tømrerfaget og barndomsminder,          Christian Nielsen

                                                 soldatertiden og krigsfange i

                                                 Feldhamlejren i England i 1917-1919.


948     11      11.11.1965        Sirupsmærken i købmandsgården          Heinrich Schmidt.

                                                 på St. Torv.


602             25.11.1965         Bagerhåndværket.                                      Valentin Beck.


949                                         Sirupsmærken                                             Valentin Beck


950     12      31.7.1967         Aabenraa frivillige Brandværn.               Peter Petersen.


951               29.9.1967         Skibsdreng på et sejlskib rundt               Hans Lassen

                                                  om Kap Horn.

 

952     13       3.lo.1967        Farverhåndværket gennem 3 gene-        Jacob Jacobsen.

                                                 rationer,
953                 juli 1968        Træskomagerhåndværket.                        Jenny Petersen.


953(18)           12.8.1968        4 årigt ophold som krigsfange i              Peter Quitzau.

og 954                                     Sibirien fra 1916 - 192o.

 

955     14         4.9.1968        Snedkerhåndværket hos snedker           Christian Metz.

                                                  Metz i Nørreport.


956               12.11.1968        Nellikegartneriet og slægten Jacobsens  Niels Jacobsen.

                                                  virke i 75 år.


957     15           1.7.1969        Snedker David i Nygade.                         Wilhelm David.


958                 29.lo.197o       En havnearbejders barndom og            Gustav Asmussen

                                                   arbejde ved Aabenraa havn.

  

                           5.8.1969        Fredenshøj Teglværks historie fra        Christian Nielsen,

                                                   19o4 - 1969.                                                Nis Petersen og

                                                                                                                         Claus Marquardt.


959     16           3.2.197o         Fra Nørretorv til Storetorv                     Helene Jensen

                                                    de gamle huse og deres beboere.

                                                     1977 lavet en lysbilledserie til dette

                                                     bånd, som vistes ved årsmødet

                                                    den 26. april 1977

960 og

961     17            4.6.-

                         10.10.1967        Tro og viden om Jomfru Fanny.          Christine Andresen

                                                    6 kvinder og 5 mænd fortæller om,     Henriette Have

                                                    hvad de har hørt og hvad der                Mette Nielsen

                                                    vides om Jomfru Fanny.                        Anni Petersen

                                                                                                                         Midde Habersaat

                                                                                                                         Thoma Jacobsen

                                                                                                                         Peter Habersatt

                                                                                                                         Friedrich Rieder

                                                                                                                         Hans Reimer

                                                                                                                         Morten Kamphøvener

                                                                                                                         Georg Bùchreitz


962     18           sept.1970      Madame Tutein, den kloge kone          Holger Jacobsen

                                                    i Aabenraa.                                                Marie Jacobsen

                                                                                                                         Gustav Asmussen


963     19             11.1.1972     Min barndom og min tid som               Petrea Werk

                                                   vaskekone fra 1912-1962.


964     20           18/1.1972     En slagtersvend fortæller om                Andreas Hoppe

                                                    sin læretid, og om sin svendetid på

                                                    slagteriet i Aabenraa gennem 4o år.


965       21          Febr. 1973    Urmagerhåndværket og slægten          Chr. Thorsmark

                                                    Thorsmarks virke i Aabenraa


966                      tysk tale       Stormflod 1903,elektrikerlærling         Ernst Streigh

                                                    Elværket i Ramsherred


967      22          Sept.1973      Skomagerhåndværket, og slægten        Jørgen Cornett

                                                    Cornetts virke gen. 200 år som

                                                    skomager i Aabenraa


968     23             3.4.1975       Barndomsminder fra et sømands-        Nikolaj Sørensen

                                                     hjem i Gildegadegang.


969      24            17.3.1976      Barndomsminder fra Nygade, og           Peter Chr. Hansen

                                                     minder fra soldatertiden 1914-18.           "Nygård"


970     25             19.3.1976      Barndom i et småkårshjem i                    Anne Hanstein

                                                     Gildegadegang.                                             f. Autzen


971                           2.3.1977    Murerfaget, og enkelte gamle                   Nikolaj Hansen

                                                     håndværkersange.


972        26              9.3.1977    Min barndom og ungdom på Løjt            Jes Holdt


973        27             15.5.1977    Livet på Laksmølle fra barndom              Maren Hvidding

                                                     til alderdom.                                                   f. Lautrup


974        28            15.2.1978    Barndom i Slotsgade, forældrenes           Christian Nielsen

                                                     kår, og deres 5 børns skæbne.

975        29            13.4.1978   En stenhuggermester fortæller                  Herman Jensen

                                                     om gravstene før og nu.

                                                    3 generationers virke i Aabenraa


976        30             Maj 1978  Barndom - læretid som kleinsmed           Robert Braune

                                                    om sit arbejde ved “æ Kleinban”

                                                    og Callesens motorfabrik

977                  31 9. juni1978  Orgelbyggeriet og dets historie                Jørgen Zachariassen

                                                    gennem flere generationer                         Marius Braune

  

978       32      28.12 1978        Kaptajn på verdenshavene i 4o år          Jørgen Hansen


979       33      16.1.1980          Barndomsminder fra et cigarma-           Elise Meyer

                                                    gerhjem i Slotsgade, og minder

                                                    fra 1914-18, da manden var soldat

                                                    ved Vestfronten


980      34      26.6.198o         Tysk og dansk skoledreng fra                   Jørgen Stave

                                                    1915 til 1925


981      35      28.6.1980          Smededreng og smedemester                  Peter Petersen


982       36         1.7.1980         Gamle huse i Ramsherred og                   Vilhelm Nissen

                                                    Nørreport.


983       37       16.3.1981         Min barndomshave i Aabenraa      Christine Beck

                                                    fra 1920 - 1930 Kolstrup Gård


984                  16.3.1981          Min barndomshave i Aabenraa      Karen Michelsen

                                                    fra 1920 - 1930 Michelsens Gård                  


985                  23.3.1981         samme titel                                               Frands Gregersen

                                                    Lindbjerg                                                       


986                  23.3.1981         samme titel                                               Tage Fink

                                                    Klinkbjerg 1


987                     1.4.1981         samme titel                                               Margrit Pingel f. Mahler

                                                    Nygade


988                     1.4 1981         samme titel                                               Bodil Glistrup

                                                    Ramsherred øst                                             f. Christiansen

 

989                  16.4.1981          samme titel                                               Margrethe Callesen

                                                    Slotsgade


990                  16.4.1981          samme titel                                              Ruth Jessen

                                                    Nygade 54


991                  16.4.1981          samme titel                                               Johan Jessen

                                                    Slotsgade


992                 30.4.1981         samme titel                                               Inger Andresen

                                                    Slotsgade


993                 30.4.1981         samme titel                                               Peter Andresen

                                                   Ramsherred/St. Pottergade


994                   4.5.1981          samme titel                                               Andreas Christiansen

                                                   Ramsherred


                          4.5.1981          samme titel                                                   Gedske Jacobsen
                          4.5.1981          samme titel                                                   Fritz Boysen


Lydfilerne med rød tekst findes p.t. ikke