Årsprogram, arrangementer

Aabenraa Byhistoriske Forening

imagesCAW5XQ3E
Slotsgade 10 2014  01

Ajourført 1.11.2019.

Årsprogram  og arrangementer 2019.

Medlemsfolderen, der indeholder årsprogrammet i sin fulde ordlyd kan du finde her.

Historisk aften 

onsdag den 20. november kl. 19.00 på Folkehjem          

Med følgende program:

  • Præsentation af ”Historier fra Bybakken 2019” ved museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen.
  • Jørgen Witte præsenterer sin nye bog ” Aabenraa i højmiddelalderen – Livet i købstaden ca. 1230 - 1375” og holder foredrag om bogen.
  • Kaffepause med brødtorte.
  • Carlo Daus Petersen giver et kort tilbageblik i anledning af at foreningen har rundet 60 år.
  • Eventuelt, herunder nyt fra foreningen ved Svend Nielsen.

Tilmelding senest fredag d. 15. november 2019 ved at benytte dette skema.


I forbindelse med mødet udleveres  ”Historier fra Bybakken 2019”

Du kan læse hele invitationen her.

Samarbejdende foreninger


JACOB MICHELSENS GÅRD.  Årsprogram finder du her


MUSEUM SØNDERJYLLAND: Aktiviteter / program


RIGSARKIVET (Landsarkivet): Aktiviteter / program


Bøger


Kogebogen ”Til bords i Sønderjylland – undervejs i Aabenraa”

Kan købes hos Bog&idé, Ramsherred, Aabenraa,  Carstensens Tehandel, Storegade, Aabenraa, Museum Sønderjylland, H.P. Hanssens Gade, Aabenraa samt Michelsens Gård. Ønsker du at få bogen tilsendt kan dette ske ved nethandel hos Carstensens Tehandel.

Bogens vejledende udsalgspris er kr. 175,00.


"Sømand blandt hvaler & kanibaler"

Denne erindringsbog kan købes hos  Bog&idé, Ramsherred, Aabenraa og hos Museum Sønderjylland, H.P. Hanssens Gade, Aabenraa. Prisen er 175,-

Foredragsrække ved Sct. Jørgens kirke i Aabenraa

tirsdag d. 22. oktober, tirsdag d. 5. november og tirsdag d. 19. november 2019


Aabenraa Sogn har arrangeret tre foredrag med Aabenraa byhistoriske Forening som medindbyder.

Genforeningen i 1920 er også kirkehistorie, og den rummer overraskelser. I tiden forud havde kirken i Sønderjylland haft en anden udvikling end kirken i Danmark, og der blev brug for mange års tilpasning og ny lovgivning, før to adskilte kirke- verdener blev føjet sammen.

Aabenraa er et godt sted til at fortælle den historie, fordi byen i 1920 rummede både den fælles tysk-danske folkekirke og en dansk frimenighed.

Historien vil blive fortalt over tre aftener ved Sct. Jørgens kirke i Aabenraa. 

Tirsdag, den 22. oktober kl. 19.00
Lars N. Henningsen: Frimenigheden i Aabenraa – baggrund, personer og resultater.

I 1904 fik Aabenraa en dansk frimenighedskirke – en af de i alt seks i Sønderjylland. Bag kirken stod en lille dansk kreds, og kirken blev oprettet i spændingsforhold til myndigheder og folkekirke. Foredraget tegner et billede af kirkelivet i Aabenraa, da frimenigheden blev oprettet og fortæller om

bagmændene, deres mål og midler. Vi skal også følge menigheden, indtil den blev ”genforenet” med den danske folkekirke efter 1920.

Tirsdag, den 5. november kl. 19.00

Carl Christian Jessen: Det som var: Kirken i Sønderjylland før 1920

Frem til 1920 var den lutherske landskirke Sønderjyllands kirke. Den havde sin egen kirkeforfatning med synoder og lokalstyre længe før menighedsrådene i Danmark. Biskop var gennem mange år Th. Kaftan. Han var begyndt sin præstegerning i Aabenraa og stod for en reformvenlig kurs, kirkens ret til at være sig selv, hævet over den nationale propaganda, med plads til både tyske og danske og plads til bevægelser for mission, diakoni og ungdomsarbejde. Mest markant blev Indre Mission, ledet af præsten Hans Tonnesen i Hoptrup. Foredragsholderens familie er vokset ud af disse åndelige bevægelser. Foredraget vil tegne billedet af en kirke, som ikke stod udbrændt og magtesløs i året 1920, selvom den var drænet for mange unge kræfter. 1920 blev et befrielsens, men også et spændingens å

Tirsdag, den 19. november kl. 19.00

Chr. de Fine Licht: Det som kom: Kirken nordfra

I 1800-tallets Danmark voksede grundtvigianere og missionsfolk til de dominerende kirkelige retninger, og forholdet mellem dem blev reguleret med kirkelig lovgivning. Straks i begyndelsen af 1900-tallet indførtes menighedsråd, men der var stor uenighed om flere kirkelige spørgsmål. Genforeningen gav anledning til en omfattende kirkelig lovgivning, bl.a. om bispevalg, mens den danske kirkelige administration måtte håndtere en række problemer i de sønderjyske menigheder med mindretal, helsognspræster og tyske frimenigheder. Historien fortælles med en række personlige skæbner fra grænselandet som eksempler.

Der er udarbejdet folder med yderligere oplysninger om arrangementerne, og den kan læses her.

Af hensyn til den praktiske afvikling af arrangementerne er det nødvendig med tilmelding, som senest den 2. november kan foretages her.