Årsprogram/tilmelding

Aabenraa Byhistoriske Forening © 2012

Aabenraa Byhistoriske Forening

 

 

Arrangementer - redigeret 17.02.2019.

 

Program 2019.

 

Medlemsfolderen, der indeholder årsprogrammet i sin fulde ordlyd kan du finde her.

 

GENERALFORSAMLING

Afholdes onsdag, den 20. marts kl. 19.00 på FOLKEHJEM.

 

og indledes med et foredrag af historikeren Jørn Buch om 1. verdenskrig.

 

herefter afvilkes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden (inkl. bevaringsfonden)

3. Regnskabsaflæggelse (inkl. bevaringsfonden)

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag. Forslag som skal behandles, skal være formanden i hænde sen. d. 13. marts.

6. Valg til bestyrelsen i h.t. § 3 i foreningens vedtægter. På valg er Charlotte Helt Brunsgaard, Erik Dahlgren Hansen og Steen Valentin.

7. Valg af revisor. På valg er Jørgen Cleemann.

8. Eventuelt.

Invitationen kan du læse her.

 

Tilmelding:

til: Generalforsamling finder du her.

 

SAMARBEJDENDE FORENINGER:

 

JACOB MICHELSENS GÅRD

ÅRSPROGRAM finder du her

 

MUSEUM SØNDERJYLLAND: Aktiviteter / program

Invitation til deltagelse i udstillingsåbning den 11. oktober 2018 - LÆS HER.

 

RIGSARKIVET (Landsarkivet): Aktiviteter / program

 

 

Kogebogen ”Til bords i Sønderjylland – undervejs i Aabenraa”

Kan købes hos Bog&idé, Ramsherred, Aabenraa, Carstensens Tehandel, Storegade, Aabenraa, Museum Sønderjylland, H.P. Hanssens Gade, Aabenraa samt Michelsens Gård. Ønsker du at få bogen tilsendt kan dette ske ved nethandel hos Carsetsens Tehandel.

Bogens vejledende udsalgspris er kr. 175,00.

Til samme pris kan erindringsbogen "Sømand blandt hvaler & kanibaler" købes hos Bog&idé, Ramsherred, Aabenraa, Museum Sønderjylland, H.P. Hanssens Gade, Aabenraa.