Årsprogram/tilmelding

Aabenraa Byhistoriske Forening © 2012

Aabenraa Byhistoriske Forening

 

 

Arrangementer - redigeret 19.2.2018.

 

Program 2017 / 2018.

 

Medlemsfolderen, der indeholder årsprogrammet i sin fulde ordlyd kan du finde her.

 

Kogebogen ”Til bords i Sønderjylland – undervejs i Aabenraa”

Præsenteret på Historisk Aften den 23. november 2017.

Med udspring i facebookgruppen ”Sønderjydske retter fra gamle dage – og andre middagsretter” blev der i foråret 2016 nedsat en arbejdsgruppe med Birthe Merete Jessen som ankerperson. Målet var at udgive en kogebog.

Aabenraa Byhistorisk Forening kontaktes tidligt om at gå ind i et samarbejde om trykning af bogen. Da vi får tilbudt at evtl. overskud ved udgivelse og salg af bogen kunne gå til bevaringsfonden, sagde vi med tak ja til samarbejdet. Med velvillig tilskud fra flere og et godt forsalg blev fundamentet til at sætte projektet i gang hurtigt skabt.

Bogen kan bla. købes hos Aabenraa Boghandel, Graasten Boghandel, Carstensens Tehandel, Vin & Gastro, Slagter Johansen, Krusmølle og hos Museum Sønderjylland i Sønderborg og Aabenraa.

Bogens vejledende udsalgspris er kr. 175,00.

Ønskes bogen sendt kan den bestilles hos Carstensens Tehandel ved at klikke på nedennævnte link:

 

https://www.carstensens-tehandel.dk/til-bords-i-sonderjylland-undervejs-i-aabenraa.html

 

Kommende arrangementer med tilmelding:

 

Fredag den 9. marts kl. 13.30. - afgang fra parkeringspladsen ved Folkehjem kl. 12.45.

Besøg og foredrag på Sønderborg Slot

 

Program:

Kl. 12.45. Samkørsel for interesserede fra Folkehjems parkeringsplads. Passagerer betaler kr. 20 pr. person.

kl. 13.30. Museumsinspektør Rene Rasmussen giver en introduktion til museet og holder herefter foredraget ”fangerne på Sønderborg Slot”. Omhandler hvordan mange af de ”danske ledere” blev fængslet i begyndelse af 1. verdenskrig.

Kl. 14.30 – 15.30 Egen rundgang i samlingerne.

Kl. 15.30 – 16.00. Vi nyder foreningens medbragte kaffe med kage i museets køkken.

Deltagerbetalingen er fastsat til 100 kr. pr. person, inklusiv kaffe med kage, entre m.m.

Deltagerantal begrænses til 50 personer, så tilmelding er efter først til mølle princippet.

 

GENERALFORSAMLING

Afholdes på FOLKEHJEM onsdag, den 21. marts kl. 19.00.

Museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen indleder aftenen med et foredrag om

Agent Jørgen Bruhn.

 

Herefter ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 

1.Valg af dirigent

2.Beretninger

a.Formanden (inkl. bevaringsfonden)

3.Regnskabsaflæggelse

4.Fastsættelse af kontingent

5.Indkomne forslag. Forslag som skal behandles skal være formanden i hænde senest den 14. marts.

6.Valg til bestyrelsen i h.t. § 3 i foreningens vedtægter. På valg er Astrid Meier, Orla Jensen og Svend Nielsen.

7.Valg af revisor. På valg er Peter Rastrup.

8.Eventuelt.

 

Den udsendte indkaldelse kan læses her.

 

Tilmelding til:

Sønderborg Slot

Senest den 7. marts: Sønderborg Slot.

 

Generalforsamling,

senest den 18. marts kl. 12.00.

 

 

 

SAMARBEJDENDE FORENINGER:

JACOB MICHELSENS GÅRD

ÅRSPROGRAM finder du her